Kutsu EBT:n kevätkokoukseen 2023

Espoo Basket Team ry:n hallitus kutsuu jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 12.6.2023 klo 18.00 alkaen. Kokous pidetään MySpeaker -yhtiön tiloissa, osoitteessa Vuoritontuntie 22, Espoo.

Kevätkokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

6. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle.

– Hallitus ehdottaa nykyistä jäsenmaksua 50 eur ja kannattajajäsenmaksua 100 eur, sekä että kokous vahvistaa seuran taustahenkilöiden ja hallituksen jäsenten vapauttamisen jäsenmaksun suorittamisesta yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaisesti.

7. Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintakautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten. 

8. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle. Hallituksen puheenjohtajaksi ei voida kuitenkaan valita henkilöä, joka on työsuhteessa seuraan.

– Hallituksen puheenjohtajaksi on ehdolla Hanna Ahtola, joka on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2022. 

9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tämän päätöksen mukaisesti täysi-ikäisten jäsenten joukosta hallituksen jäsenet seuraavalle toimintakaudelle. Hallituksen jäseneksi ei voida kuitenkaan valita henkilöä, joka on työsuhteessa seuraan.

– Ehdolla jatkamaan hallituksessa ovat nykyiset jäsenet Sebastian Wardi ja Linda Falck.

– Kristian von Bonsdorff ja Saija Kinanen ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää ehdolla.

– Uusiksi jäseniksi ovat ehdolla Jari Lanteri, Virva-Tuulia Rauhansalo ja Ville Kettunen.

10. Valitaan seuralle tilintarkastuslain mukainen tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, valitaan myös varatilintarkastaja. 

– Tilintarkastajaksi ehdotetaan nykyinen tilintarkastaja KHT Janne Immonen / tilintarkastusyhteisö AuditPlan Oy.

11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.

12. Kokouksen päättäminen.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat viisitoista vuotta täyttäneet, jäsenmaksun (sisältyy toimintamaksuun) maksaneet jäsenet. Lisäksi äänioikeutettuja ovat viisitoista vuotta täyttäneet, valmentajasopimuksen allekirjoittaneet oto-valmentajat sekä jäsenyyden hyväksyneet joukkueiden taustahenkilöt. Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti valtakirjalla ei voi äänestää. 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on pyydettävissä ennakkoon osoitteesta toimisto(at)ebt.fi.


Varmistaaksemme kokousjärjestelyjen toimivuuden, pyydämme kokoukseen tulossa olevia ilmoittautumaan sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)ebt.fi, viimeistään 8.6.2023.

Espoo Basket Team ry

Hallitus 

31.5.2023

Leave a Reply