Kutsu: Espoo Basket Team ry:n kevätkokous 2024

Espoo Basket Team ry:n hallitus kutsuu jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen tiistaina 11.6.2024 klo 18.00 alkaen. Kokous pidetään Espoonlahden urheiluhallin auditoriossa.

Kevätkokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
6. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle.
7. Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintakautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten. 
8. Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle. Hallituksen puheenjohtajaksi ei voida kuitenkaan valita henkilöä, joka on työsuhteessa seuraan.
9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tämän päätöksen mukaisesti täysi-ikäisten jäsenten joukosta hallituksen jäsenet seuraavalle toimintakaudelle. Hallituksen jäseneksi ei voida kuitenkaan valita henkilöä, joka on työsuhteessa seuraan.
10. Valitaan seuralle tilintarkastuslain mukainen tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, valitaan myös varatilintarkastaja. 
11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat viisitoista vuotta täyttäneet, jäsenmaksun (sisältyy toimintamaksuun) maksaneet jäsenet. Lisäksi äänioikeutettuja ovat viisitoista vuotta täyttäneet, valmentajasopimuksen allekirjoittaneet oto-valmentajat sekä jäsenyyden hyväksyneet joukkueiden taustahenkilöt. Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti valtakirjalla ei voi äänestää. 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on pyydettävissä ennakkoon osoitteesta toimisto(at)ebt.fi.

Varmistaaksemme kokousjärjestelyjen toimivuuden, pyydämme kokoukseen tulossa olevia ilmoittautumaan sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)ebt.fi, viimeistään 10.6.2024.

Espoo Basket Team ry

Hallitus 4.6.2024