Kutsu syyskokoukseen

Espoo Basket Team ry:n hallitus kutsuu jäsenet sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaina 21.11.2023 klo 18.30 alkaen Mainingin koululla

Osoite: Maininkitie 23, 02320 Espoo 

Osallistujien tulee ilmoittautua sähköpostitse etukäteen osoitteeseen toimisto@ebt.fi

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Esitetään tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

10.  Kokouksen päättäminen

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viisi päivää ennen kokousta, osoitteeseen toimisto@ebt.fi.

TERVETULOA!